TÁMOP - 3.3.14.A-12/1-2013-0082 „Tanuljunk másképp egymástól!”

A „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című, TÁMOP - 3.3.14.A-12/1-2013-0082 számú pályázat kedvezményezettje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jánoshalmi Tankerülete. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 14 777 840 Ft. 

A projekt megvalósítása során „Tanuljunk másképp egymástól!” címmel testvériskolai kapcsolat alakul ki a mélykúti Szvetnik Joachim Általános Iskola és a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szolgálat között. A két intézményből összesen 50 felső tagozatos tanuló vesz részt foglalkozásokon, tantárgyi fejlesztő órákon, kirándulásokon, előadásokon, valamint közös találkozásokon, táborozáson.

A projekt hozzájárul a gyerekek kompetenciáinak (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A támogatásban részesülő két intézményben hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelése oktatása is folyik jelentősen eltérő arányban. A pályázaton keresztül lehetőség nyílik a tanulók és pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez remélhetőleg hozzájárul tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához, valamint a közös interakciók során a tanulók előítéletességének csökkenéséhez. A gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl az intézményközi kapcsolat keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására is.

             Csontos Ferencné

 

 

 
 
 

Tehetségpont

 
 
 
 
 

A PEDAGÓGIAI KULTÚRA
KORSZERŰSÍTÉSE
MÉLYKÚTON


TÁMOP 3.1.5-09/A/2

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

 
Kedvezményezett: Szvetnik Joachim Általános Iskola
6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3.
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület