Így is lehet tanítani, avagy a SZJÁI erdei iskolája

           A minket körülvevő világ nem jó irányban változik. Kék bolygónk egyik legnagyobb ellensége sokszor maga az EMBER. A ma oktatásának egyik nagy kihívása, hogy a felnövekvő generáció ezt észrevegye, és ezen tudjon és akarjon is változtatni.

           A Szvetnik Joachim Általános Iskola tantestülete olyan pedagógiai programot alkotott meg 2013 tavaszán, mely -többek között - igen nagy hangsúlyt fektet a természettudományos tantárgyak oktatására, figyelembe véve a NAT követelményrendszerét, illetve  kulcskompetencia területeit; ezért került be az erdei iskola program mint önálló nevelési- és tanulásszervezési egység. A tanteremhez kötött, tantárgyakra szabdalt világban kell egy hely, egy lehetőség, ahol a világ egységes egésszé áll össze a tanulók számára. Ahol megérthetik, felfedezhetik, megtapasztalhatják a természet, a közösség, az egyén kapcsolatait, összefüggéseit. Ahol tudatosul bennük, hogy rajtuk is múlik, hogy mi veszi őket körül kirándulásaik során. Takarékos, ésszerű életmóddal hogyan csökkenthetik a levegő, a talaj, a vizek szennyeződését.

           A szándék tehát megvolt, már csak a kedvező lehetőségre kellett várni. Ez egy pályázat formájában ,,színre is lépett”: ez volt a nyáron megjelent NTP-IKT-MPA-12 pályázat. Hat vállalkozó szellemű pedagógus (Csontos Ferencné, Hurton Katalin, Illésné Birkás Mária, Klem József, Vojnics-Rogics Antalné, Weisné Puskás Ágnes) a vakáció alatt megalkotta azt a programot, amely a

,,Nézz körül, fedezd fel, őrizd meg”

címet kapta, s mely pályázat maximális (1845000 Ft) támogatásban részesült. A pályázat késedelmes eredményhirdetése miatt a tervezett időponttól eltérően október 13-18-ig került megrendezésre a program az Aggteleki Nemzeti Park területén fekvő Szögligeten, a Szalamandra-házban.

Előtte azonban számos előkészítő lépést kellett megtenni, hogy az a hét minden szempontból tökéletes és egyben rendhagyó, azaz felejthetetlen legyen:

  • Kiválasztottuk a táborban részt vevő diákokat; olyan 6./8. évfolyamosok kerülhettek a névsorba, akik magatartásuk, szorgalmuk, ill. természettudományos tantárgyakból szerzett jegyeik alapján arra érdemesnek bizonyultak.
  • Szülői értekezletet szerveztünk az érintetteknek, melyen ismertettük a heti programot.
  • Csoportalakítások; a szaktanárok által összeállított előzetes gyűjtőmunka kiosztása, értékelési szempontok, módok ismertetése.
  • Előzetes szervezési feladatok (szállásfoglalás, étkezés biztosítása, utazás megszervezése, programmodulok kiválasztása,  belépőjegyek lefoglalása, stb.)
  • A pályázatban résztvevő kollégák helyettesítési rendjének kialakítása.
  • A tanügyi dokumentáció pontos rendjének kivitelezése.
  • A tábori programok, kellékek, jutalmak, eszközök, sportszerek megvásárlása.
  •  Heti értékelési tabló elkészítése napokra, programokra lebontva – tartalmazva a tanulói tetszésnyilvánítási lehetőségeket is.

        Az erdei iskola hat napja alatt mindannyian megéreztük, sőt megéltük a természet nagyszerűségét, rácsodálkozhattunk az élet bonyolultságára, közelebbről megvizsgáltuk a növényeket, állatokat; mindenki kiválaszthatta a maga kedvencét is. Megismertük a környék történetét, felfedezhettük nyelvi, kulturális érdekességeit, a hagyományos mesterségeket.      Találkozhattunk olyan emberekkel, akik jó gazdái a rájuk bízott területnek, jószágoknak; akik életükkel, viselkedésükkel minden pillanatban mintát adnak a diákoknak. A heti közös munka, egymásra utaltság során fejlődött  tanulóink szociális fogékonysága, gyakorlottabbak lettek az önellátás terén, hiszen saját maguknak kellett teríteni, mosogatni, takarítani. Az önismereti, fejlesztő játékok során személyiségük árnyaltabbá, gazdagabbá vált. A tapasztalati ismeretszerzés élménydúsabb, jobban rögzülő tudást biztosít számukra: pl. a szalamandráról szóló előadás akkor nyert igazi –szinte kézzelfogható- értelmet, amikor élőben is láthattuk a nemzeti park címerállatát a színpompás őszi avaron. Mindenki lehetőséget kapott, hogy számára legeredményesebb szituációkban megmutathassa önmagát, tehetségét. A periférián lévő gyermekek is központi helyre kerülhettek. Növekedett fizikai állóképességük, hiszen a több km-es hegyi túrák erőnlétileg is próbára tettek bennünket. A mindennapi együttlét számos alkalmat teremtett a bensőségesebb tanár -diák közötti viszony elmélyítésére (pl. esti mesemondás).

      Összegezveelmondhatjuk, hogy a erdei iskolánkban minden szvetnikes diák teljesítette a számára kiszabott feladatot, azaz ,jól megfelelt’-et kapott, ugyanis nemcsak körülnéztek, hanem láttak is, nemcsak felfedezték, hanem megértették, mi az EMBER helye, szerepe a természetben, s nemcsak tudásuk gyarapodott, hanem emlékeikbe is mélyen belevésődtek az itt látott, tapasztalt élmények.      

Mi, pedagógusok szintén átmentünk a vizsgán, mert – ahogy az egyik gyerek fogalmazott:  

,,Jövőre is magunkkal hoznánk a tanár néniket/bácsit!”

           Most már csak a kedvező új lehetőségre kell várnunk!

Vojnics-Rogics Antalné

igh.

Tehetségpont

 
 
 
 
 

A PEDAGÓGIAI KULTÚRA
KORSZERŰSÍTÉSE
MÉLYKÚTON


TÁMOP 3.1.5-09/A/2

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

 
Kedvezményezett: Szvetnik Joachim Általános Iskola
6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3.
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület