Iskolai beíratás

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jánoshalmi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jánoshalmi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

                                                                                    Édes Anna sk.

                                                                                                                                                                                tankerületi igazgató


Tisztelt Szülők!

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Jánoshalmi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákban történő beíratásra szóló felhívásban szerepel az alábbi mondat:

Tanköteles, azaz augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.

Ez a mondat félreérthető, ezért annak értelmezéséhez az alábbi kiegészítést, illetve magyarázatot kérjük figyelembe venni.

A 2011. évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 45.§ (5) bekezdése alapján a tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Főszabály szerintez 6 évesen történik, a törvény azonban ettől eltérő megoldásokat is lehetővé tesz.

A törvény 45.§ (4) a, pontja szerint alapesetben az óvoda vezetője dönt a tankötelezettség kezdetéről. Így tehát ha a gyermek betölti a 6. életévét, a vezetőnek döntenie kell, hogy iskolába menjen, vagy a 45.§ (2) első mondatának értelmében még egy évig óvodában maradjon. Amennyiben utóbbi lehetőség mellett dönt, majd egy év letelte után még mindig úgy véli, hogy a gyermek nem érett az iskolára, már a szakértői bizottság véleményét kell kérnie. A szakértői bizottság javaslata tehát annak esetében szükséges, akit csak 8 évesen kívánnak iskolába küldeni.

Összefoglalva: a 2007. szeptember 1-je előtt született gyermekek esetében az alábbi iskolakezdési lehetőségek állnak rendelkezésre:

 

Dátum

Betöltött életév

Feltétel

Az iskolakezdés legkorábbi időpontja

2013. szeptember 1.

6

nincs

Halasztott iskolakezdés

2014. szeptember 1.

7

óvodavezető döntése

Legkésőbbi iskolakezdés

2015. szeptember 1.

8

szakértői bizottság döntése

Jánoshalma, 2013. március 5.

                                                                                              Édes Anna sk

                                                                                          tankerületi igazgató


III. JÁNOSHALMI JÁRÁS
III/1. Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium, Szakközépiskola (6440 Jánoshalma, Béke tér 11.)
III/1. a. OM:200951 / 002. szh. Általános Iskola Gimnázium (6440
Jánoshalma, Béke tér 11.) beiskolázási körzete Jánoshalma közigazgatási területe
III/1. b. OM:200951 / 005. th. Arany János Általános Iskola
(6440 Kéleshalom, Fő u.18.) beiskolázási körzete Kéleshalom közigazgatási területe
III/2. Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ (6345 Nemesnádudvar, Petőfi u. 40-42. )
III/2. a. OM: 200990 / 009. th. Felső-Bácskai ÁMK Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Borotai Tagintézménye (6445
Borota, Felszabadulás u. 42.) beiskolázási körzete Borota közigazgatási területe
III/2. b. OM: 200990 / 012. th. Felső-Bácskai ÁMK Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rémi Tagintézménye (6446 Rém,
Petőfi S. u. 36.) beiskolázási körzete Rém közigazgatási területe
III/3. Szvetnik Joachim Általános Iskola (6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3. )
OM: 201390 / 001. szh. Szvetnik Joachim Általános Iskola (6449 Mélykút,
Rákóczi u. 1-3. ) Mélykút közigazgatási területe