Szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

Tisztelettel meghívjuk a 2013/2014-es tanévben elsős és ötödik osztályos tanulók szüleit intézményi tájékoztató napunkra.

 

Téma: Tájékoztatás a 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő  

            erkölcstan, illetve hit-és erkölcstan oktatásról.

Időpont: 2013. április 5. 17 óra

Helyszín: SZJÁI magyar I. szaktanterem

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

        Iskolavezetés