Mondák útján Erdélyben

„Tárd ki szíved kapuját Erdély előtt” címmel nyert pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott „Határtalanul!” program keretében a mélykúti Szvetnik Joachim Általános Iskola. Utazásunk és a szállásunk költségeit 1149950 forinttal támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A 2013. október 4. és 8. között megvalósuló tanulmányúton iskolánk 36 diákja és 4 pedagógusa vett részt.

A tanulmányút vezérfonalát az erdélyi mondák adták, melyekhez minden tantárgyhoz szorosan kötődő programelemet kapcsoltunk.  Erdély történelmével, földrajzával, nép- és képzőművészetével, állat- és növényvilágával személyes tapasztalás útján ismerkedhettek meg a gyerekek, s kézzelfoghatóvá vált számukra Székelyföld világa.

Közvetlen közelről éreztük át a tizenkét kőmíves hiábavaló fáradozását, s Kőmíves Kelemen áldozathozatalát „ magos Déva” váránál  Megkoszorúztuk, többek között, az aradi emlékművet, Hunyadi János szarkofágját, Sütő András nyári lakját, Orbán Balázs síremlékét, Petőfi Sándor „körtefáját”, ami alatt utolsó verseit alkotta. Átéreztük gondolatait, amikor azt írta: „Mit nekem, te zordon Kárpátoknak / Fenyvesekkel vadregényes tája…” Ellátogattunk Korondra, ahol megismertük a taplógombász szakma rejtélyeit, s ahonnan saját készítésű kerámiákkal tértek haza gyerekeink. Egy geológus bácsi kíséretével voltunk a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál. Út közben kísérőnk teljes körű előadást tartott Erdély növényeiről, állatairól, s a Kárpátok hegyvonulatának keletkezéséről.

Jártunk a Tarisznyás Márton Múzeumban, ahol a múzeumvezető nem csupán a székely hagyományokkal, de a székely nép gondolkodásmódjával, a székely szabadság titkával is megismertette tanulóinkat. Parajdon a hatalmas sóbányában hosszabb időt töltöttünk, s miközben tisztultak légútjaink,  megértettük az erdélyi sóbányászat évszázadokra visszanyúló jelentőségét.

Szállásunk Gyergyóújfaluban volt, s vendéglátóink meleg szeretettel vettek körül mindannyiunkat. A tiszta ágyak, a finomabbnál finomabb ételek, meleg szeretetük még inkább feledhetetlenné tették ezt az öt napot. De örökre lelkünkbe vésődött a gyergyóújfalui gyerekek szívből jövő éneke, tánca, hűséges magyarsága, a közös ünnep október 6-án.

A mélykúti gyerekek nagy izgalommal, várakozással indultak el erre az útra, de amit ott kaptak, az sokkal több, mint amit el tudtak képzelni: megértették a magyar nemzet összetartozását, átérezték Trianon tragédiáját, felismerték Erdély semmihez nem hasonlítható gazdagságát. Még kevesen tudták ezt az érzést szavakba önteni, de az biztos: az október 6-i megemlékezésen már minden tanulónk teljes hangerővel énekelte a székely himnuszt.

Mondák útján Erdélyben - 01 - Szvetnik Joachim Általános Iskola

Mondák útján Erdélyben - 02 - Szvetnik Joachim Általános Iskola

Mondák útján Erdélyben - 02 - Szvetnik Joachim Általános Iskola