Tehetséggondozás Mélykúton

Kalandozás Kiskunhalason a MagyarÁSZok anyanyelvi műhely tagjaival

"A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás."  /James Arthur Baldwin/

A mélykúti Szvetnik Joachim Általános Iskola 2013 májusában lett Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Hosszú folyamat végét, s egyben egy végeláthatatlan munka kezdetét jelentette ez. Iskolánkban régóta igényként fogalmazódott meg a tehetséges tanulók kiszűrése, s számukra a megfelelő fejlesztés biztosítása. Erre az útra akkor lépett iskolánk, amikor két kolléganőnk tehetségtanárként szakvizsgázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Elkezdődött a mélykúti tehetséggondozás programjának kidolgozása. Szakköri kereteken belül addig is foglalkoztunk a kiemelkedő képességű, érdeklődő, szorgalmas gyerekekkel, de ez nem volt programba foglalva, nem volt összehangolt munka intézményünkben. Az akkreditáció tehát áttörést jelentett pedagógiai munkánkban, s számtalan lehetőséget adott kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekeinknek. Ebben a folyamatban mérföldkövet jelentett a MATEHETSZ gondozásában megvalósuló Tehetséghidak program.

E program keretében nyújtott be iskolánk pályázatot egy MagyarÁszok elnevezésű anyanyelvi műhely létrehozására. Pályázatunk fő célkitűzése az anyanyelvi tehetségek fejlesztése, versenyekre történő felkészítése és volt tanítványaink, mint anyanyelvi tehetségek, továbbkövetése illetve példaképül állítása volt. Az anyanyelvi nevelést és tehetséggondozást kiemelkedően fontosnak tartjuk, hiszen az anyanyelv nem csupán a kultúra őrzője, hanem számtalan képesség kibontakozásának eszköze: szóbeli- és írásbeli kifejezőkészség, idegen nyelv, logikus gondolkodás stb. Ennek megfelelően évek óta sikeresen készítjük diákjainkat az anyanyelvi versenyekre, s megyei illetve országos döntőseink bizonyítják munkánk sikerességét.                                                                                                                                         

A Tehetséghidak program nem csupán e munkánkat segítette, hanem lehetővé tette, hogy kapcsolatot létesítsünk a kiskunhalasi Bibó István Gimnáziummal, mely szintén 2013 májusa óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Együttműködésünk első lépcsőjeként 2014. március 25-én a gimnáziumba látogattunk 10 tanulónkkal, akik a MagyarÁSZok műhely tagjai. 

Vendéglátónk, Veszelszkiné Huszárik Ildikó nagy szeretettel kalauzolta végig csoportunkat az általa vezetett iskolában. Nem csupán a diákélettel, a végzősök falával, az aulában megtekinthető kiállítással ismertetett meg minket, hanem bepillantást nyerhettünk egy latinórába is. Látogatásunk második részében a szótárkészítés munkamenetébe, gyakorlatába vezette be tanítványainkat.

  

A jó gyakorlat átadásában segítségére volt a gimnázium két tanítványa, Dudás Helga és Weis Ádám. Ők a mélykúti általános iskola volt diákjai, s mint anyanyelvi tehetségek pályázatunkban mentorként segítik munkánkat. A Tehetséghidak program nem csupán a tehetséggondozásban jelent nagy előrelépést, hanem a Tehetségpontok intézményhálózatának kiépülésében is. Ez utóbbira azért van nagy szükség, mert az oktató-nevelő munkát folyamatként kell kezelni, mely az óvodában kezdődik, s egy életen át tart. S ezt a folyamatot, a folytonosságot nem lehet egymástól elkülönült „intézményszigetekkel” biztosítani, végre hidakat kell építeni e szigetek közé. Ezt a fontos feladatot látja el a Tehetséghidak program.

Racsmánné Uzonyi Valéria , Weisné Puskás Ágnes műhelyvezető magyartanárok