Iskolai beiratkozás

Felvételi eljárás rendje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Szvetnik Joachim Általános Iskolában a 2014/2015. tanévre:

Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2014. április 28-29-30. (hétfő, kedd, szerda

8.00 órától 18.00 óráig

A beiratkozáshoz szükséges:

·        a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), és születési anyakönyvi kivonat

·        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

o   óvodai szakvélemény,

o   nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

o   sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

·        tartózkodási helyet igazoló dokumentum (állandó bejelentett lakcím hiányában)

·        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

§  regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

§  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

§  állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

·     nyilatkozata szülői felügyeleti jog gyakorlására (a szülők együttesen gyakorolják, vagy csak az egyik szülő gyakorolja, vagy gyám a törvényes képviselő)

·     a gyermek TAJ kártyája,

·     a diákigazolvány kiállításához szükséges, az okmányirodában kapott NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap, (a diákigazolvány ára: 1400 Ft)

·     nyakkendő ill. sál ára:800 Ft.

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

 

Novák László

     igazgató