Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő(k)!

A Jánoshalmi KLIK 2016. március 30-án kelt levele szerint az alábbiakról tájékoztatom Ön(öke)t.

·    A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2015. november 11-én kelt levelében szándékát fejezte ki a Szvetnik Joachim Általános Iskola fenntartói jogának átvételére a 2016/2017. tanévtől.

·         Az Nkt. 74.§ (3) bekezdése értelmében akkor adható át a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést-oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beiratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők több mint fele azt támogatja.

·         A támogatottság megállapítása a szülői nyilatkozatok alapján történik.

·         A nyilatkozatok átvétele/leadása az alábbiak szerint lehetséges:

IDŐPONT

ÁTADÓ/ÁTVEVŐ

HELY

2016. április 1. 730 – 18 óráig

Fuszkóné Gáspár Judit

Kövesdi Éva

Novák László

Vojnics-Rogics Antalné

Szvetnik Joachim Általános Iskola iskolatitkári irodája

2016. április 4. 730 – 18 óráig

2016. április 5. 730 – 18 óráig

·         Minden iskolás gyermekesetében külön nyilatkozatot szükséges kitölteni.

·         A szülői nyilatkozatok űrlapjait a portán, az iskola honlapján (www.szvetnikiskola.hu) és facebook oldalán tekinthetik meg.

·         A nyilatkozatokat lezárt borítékban kérjük visszahozni az iskolába legkésőbb 2016. április 5-én 18 óráig.

 

Kérem, a fentiek tudomásul vételét aláírásával igazolja.

 

Mélykút, 2016. március 31.                                         Novák László

                                                                                                 ig.