Szülői nyilatkozat

Leadási határidő az iskolában: 2016. április 5.

SZÜLŐI NYILATKOZAT

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Szvetnik Joachim Általános Iskola ……………… osztályába beíratott …………………………………………. (név) tanuló törvényes képviselője/képviselői nyilatkozom/nyilatkozunk:

A megfelelő részt kérjük bekarikázni:

A.    Támogatom, hogy a Szvetnik Joachim Általános Iskola fenntartói joga átadásra kerüljön a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (egyházi fenntartó) részére a 2016/2017. tanévtől kezdődően és 2016. szeptemberétől az iskola világnézetileg elkötelezett nevelést-oktatást folytasson.

B.     Nem támogatom, hogy a Szvetnik Joachim Általános Iskola fenntartói joga átadásra kerüljön a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (egyházi fenntartó) részére.

Kelt: .............................. , 2016. ......................... (hó) .............  (nap)

 

   ........................................................                                       ........................................................

             törvényes képviselő 1.                                                           törvényes képviselő 2.


 

NYILATKOZAT

a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

1)    A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot

Alulírott..............................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

....................................................................................................................... szám alatti lakos

és ..................................................................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

................................................................................. szám alatti lakos nyilatkozunk, hogy

kiskorú.........................................................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

................................................................................. szám alatti lakos vonatkozásában a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk.

 

             ..............................................................                                                                ..............................................................

                                      aláírás                                                                                                                  aláírás

 

2)    Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot

Alulírott........................................................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

................................................................................. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy

kiskorú.........................................................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

................................................................................. szám alatti lakos vonatkozásában a melléklet dokumentum* alapján a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.

*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, Gyámhivatal határozata, bíróság ítélete

 

                                                                                                                                           ..............................................................           

                                                                                                                                                                    aláírás

 

3)    Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)

Alulírott........................................................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

....................................................................................................................... szám alatti lakos

és ..................................................................................................................

(születési név:.................................................................... születési helye, ideje..................................................................................... , anyja neve:................................................................................... )

....................................................................................................................... szám alatti lakos nyilatkozunk/nyilatkozom, hogy

kiskorú.........................................................................................................

(születési helye, ideje................................................................................. , anyja neve:................................................... )

................................................................................. szám alatti lakos vonatkozásában a Gyámhivatal .....................

számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látjuk el.

 

             ..............................................................                                                                ..............................................................

                                      aláírás                                                                                                                  aláírás