Műhelybeszélgetés

A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében 2015 februárjában – márciusában valósult meg a Csoportos tehetségsegítő tevékenységek - Szülő- diák - pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő program (6733-SZDP OPER számú pályázat) a Szvetnik Joachim Általános Iskolában.

 A pályázat célja a szakkörön résztvevő diákokat, szüleiket és tanáraikat is bevonó, a versenyzés/versenyeztetés pszichológiai és pedagógiai hatásait vizsgáló műhelybeszélgetés szervezése volt. A program során Virág Krisztina iskolapszichológus vezetésével három műhelybeszélgetést tartottunk az iskolában tíz diák és 10 szülő és pedagógus részvételével.

Az első alkalommal, rövid bemutatkozás és ráhangolódás után, egy Power Point prezentáció kíséretében beszélgettünk a tehetség mibenlétéről, a tehetségígéretek – „tehetségcsírák” jellemzőiről és a tehetséggondozás céljairól. A tanulók elmondták, hogy milyen területek érdeklik őket, milyen versenyeken vettek már részt. A szülők és pedagógusok pedig megosztották a csoporttal azt, hogy milyen kérdések foglalkoztatják őket, és mit tapasztalnak a tehetséges gyermekek nevelése-oktatása során.

A második alkalom témája a versenyzés, versenyeztetés volt. Elsőként modelláltunk egy versenyhelyzetet majd asszociációkat gyűjtöttünk a versenyről, a versenyzésről. Ezután mindenki megosztotta a versenyzéssel kapcsolatos tapasztalatait. Kérdés volt, hogy ki hogyan érzi magát a verseny előtt, a verseny közben és a verseny után. A pedagógusokat arról is kérdeztük, hogy mire figyelnek oda a versenyfelkészítés során, a szülőket pedig arról, hogy mit látnak gyermekeiken. A tapasztalatok és a kérdések megosztása után Power Point prezentáció kíséretében beszélgettünk arról, hogy mit adhat nekünk a versengés, hogyan profitálhatunk a versenyhelyzetekből. Majd az ötféle versengési attitűdöt, és a háromféle versengéssel való megküzdési módot ismertük meg. A program részére a Doszpod Cukrászda és Pékség biztosított frissítőt, péksüteményt és üdítőt.

Az utolsó alkalmon Power Point prezentáció és egy kisfilm segítségével ismerhettük meg a siker-kudarc, győzelem-vereség feldolgozásának lehetőségeit: a kétféle (rögzült és fejlődés fókuszú) gondolkodási beállítódás jellemzőit. Majd a teljesítményszorongás témáját jártuk körbe, amit a félelem- és szorongásoldási technikák összegyűjtésével, felsorolásával zártunk. Ezután, tartottunk egy kis szünetet, amikor elfogyasztottuk a Doszpod Cukrászda és Pékség által biztosított frissítőt, péksüteményt és üdítőt. Végül pedig a pályázat keretében kapott kreativitást, verbalitást és absztrakt gondolkodást fejlesztő társasjátékokat (Dixit, StoryCubes) próbálták ki a résztvevők. A társasjátékok előnyeiről is beszélgettünk, hiszen a társasjátékok játékos, és örömteli formában együttműködési és versenyhelyzetet hoznak létre, és segíthetnek a győzelem és a vereség konstruktív feldolgozásának elsajátításában.

A programot sikerrel zártuk. Mind a három alkalmon nagyon jól érezte magát a 20 fős társaság. Sok új ismerettel és jó élményekkel gazdagodtunk.

Tornyokat építettünk:

Társasjátékokkal játszottunk:

   

Csoportkép: