Vállald érzelmeidet!- Legszebb emberi érzés a szerelem komplex tehetséggondozó csapatverseny országos döntő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján pályázatot hirdetett a hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatására. A Szvetnik Joachim Általános Iskola erre a pályázati kiírásra nyújtotta be  a Vállald érzelmeidet! – A legszebb emberi érzés a szerelem elnevezésű komplex 3 fordulóból álló tehetséggondozó csapatverseny pályázatát. A beadott pályamű 100%-os támogatottságot és 937 000.- Ft-ot nyert.

Versenyünk nem egy műveltségterülethez kapcsolódott. Komplexivitásában szemlélte mindazt, amit a tanulók eddig elsajátítottak a különböző műveltségterületeken ( pl.magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, természettudomány, művészetek stb.). Egyedi, a megszokottól merőben eltérő témával rukkoltunk elő, mely 12-14 éves diákjaink fő érdeklődési területe. Az emberi érzelmek közül a szerelmet választottuk, e témakörhöz kapcsolódtak a verseny feladatai.

Versenyünk előtérbe helyezte az érzelmi intelligenciát, ezáltal az érzelmi nevelést.  Meghívott vendégünk, Mező Katalin, a Debreceni Tudományegyetem oktatója, tanársegédje erről tartott a gyerekek számára rendkívül élménygazdag, interaktív előadást. A versenyre 10 iskola 29 csapata, 116 tanuló nevezett be.  A 2015. május 29-én megrendezésre került döntőre hat csapatot hívtunk be. Számukra rendeztük meg a változatos feladatokból álló megmérettetést. A vetélkedő végig jó hangulatban telt, minden csapat igyekezett kihozni magából a maximumot. Nagyon szoros versengésnek lehettünk szemtanúi. A csapatok lelkesen oldották meg a feladatokat. A zsűri sokszor méltatta a gyerekek kreativitását, ötletességét, kitartását, minden szerepben való maximális helytállását.

A verseny végeredménye a következő : 1. Szívkirályság csapata 2. Szívtiprók csapata 3. Rómeók és Júlia  csapata 4. Joe-k  csapata  5.Szerelmes szívek csapata  6. I love you csapata

A Nemzeti alaptanterv szándéka, hogy az elsajátított tudás értékálló és használható legyen, ezért előnyben részesíti a személyközpontú, a tapasztalati tanulásra építő módszereket. Ennek szellemében szerveződött és bonyolódott le versenyünk. Megtapasztalni annyi, mint megérteni, megtanulni és soha el nem felejteni. A feladatok nagy része nyitott, a mai kor igényének megfelelő megfogalmazásban íródott, lehetőségét felkínálva a választásnak, a kreativitás széleskörű kibontakozásának. A tehetségesek pedagógiájában az összetett, komplex képzési formákon van a hangsúly, mi ezt a szemléletet követtük. Sokrétű képességeket bontakoztattunk ki, egyiket sem a többi elé téve, mint a másiknál fontosabbat.

A Vállald érzelmeidet! komplex tehetséggondozó versenyt az idén 3. alkalommal rendeztük meg, és azt tapasztaljuk, hogy az évek múlásával egyre népszerűbb, egyre nagyobb érdeklődés övezi.Kicsiny lépés ez a verseny azért, hogy minden fiatal elérje az érzelmi stabilitást, hogy az értelmi intelligenciájuk mellett az érzelmi intelligenciájuk is fejlődjön, de mi szervezők mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink figyelmét az érzelmek fontosságára, életünkben betöltendő jelentős szerepére irányítsuk.

                                                                        Weisné Puskás Ágnes