Vállald érzelmeidet! - Legszebb emberi érzés, a szerelem komplex tehetséggondozó csapatverseny

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására.

             A Szvetnik Joachim Általános Iskola erre a pályázati kiírásra nyújtotta be a Vállald érzelmeidet! – A legszebb emberi érzés, a szerelem elnevezésű 3 fordulóból álló, komplex, tehetséggondozó csapatverseny programját. Örömmel vettük tudomásul, hogy a beadott pályamű 100%-os támogatottságot, 1 128 000.- Ft támogatást nyert.

             Versenyünk újszerűsége abban rejlik, hogy nem egy műveltségterülethez illetve tantárgyhoz kapcsolódik, hanem komplexen szemléli mindazt, amit a tanulók tanulmányaik során elsajátítottak a különböző műveltségterületeken.

             A megszokottól merőben eltérő témát állítottunk versenyünk középpontjába. Az emberi érzelmek közül a szerelmet választottuk. A Nemzeti alaptanterv szándéka, hogy az elsajátított tudás értékálló és használható legyen, ezért előnyben részesíti a személyközpontú, a tapasztalati tanulásra épülő módszereket. Ennek szellemében szerveződött és bonyolódott le versenyünk. A feladatok összeállítása során törekedtünk a különböző tehetségterületeknek megfelelő válogatásra, melynek hatására a szerelem témakörét igyekeztünk komplex és színes módon megközelíteni. A feladatok a kor kihívásának megfelelőek voltak, lehetőséget adtak a kreativitás széleskörű kibontakozásának, az érzelmekkel átitatott, élményszerű, vidám közös gondolkodásra és játékra.

            A 3 fordulós versenyre 10 iskola 40 csapata, 160 tanulója nevezett be.  A 2016. március 8-án megrendezésre került országos döntőre hat csapatot hívtunk be. Számukra rendeztük meg a változatos feladatokból álló megmérettetést. A verseny előtt két meghívott vendégünk, akik a Debreceni Egyetem oktatói, előadást tartottak az érzelmi intelligenciáról. Dr. Mező Ferenc a Szvetnik Joachim Általános Iskola pedagógusainak, Mező Katalin pedig a verseny döntőjén résztvevő diákoknak. Mindkét előadás elbűvölte és élményekkel gazdagította hallgatóságát.

             A vetélkedő végig jó hangulatban telt, minden csapat igyekezett tudásának a maximumát adni. Nagyon szoros versengésnek lehettünk szemtanúi. A csapatok lelkesen oldották meg a feladatokat. A zsűri –Mező Katalin, Dr. Mező Ferenc (mindketten a Debreceni Egyetem oktatói), Gosztonyi-Weis Dóra, Illésné Birkás Mária, Vojnics-Rogics Antalné - sokszor méltatta a gyerekek tudását, kreativitását, ötletességét, kitartását, minden szerepben való maximális helytállását.

            A versenyen az NTP-TV-15-ös pályázatnak köszönhetően rendkívül értékes jutalmakat adhattunk át a díjazott csapatoknak: az 1. helyezést elért csapat tabletet, a 2.  powerbankot, a 3. pendive-ot, a 4-5. társasjátékot, a 6. tollkészletet vehetett át. A csapatoknak járó díjakat minden csapattag és felkészítő tanár is megkapta. Különdíjjal jutalmaztuk a döntőn legjobb jelenetet bemutató csapatot illetve a verseny legeredményesebb Szvetnik csapatát.

 

A verseny végeredményea következő lett:

                                               1.Szerelmes levelek - Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium
                                               2. Szerelemszakértők - Bácsborsód
                                               3. Édes Négyes - Baja, Szent László Gimnázium
                                               4. Diamonds - Borota
                                               5. Láva - Baja, Szent László Gimnázium
                                               6. Örökhatbé - Bácskossuthfalva

             

            A Vállald érzelmeidet! komplex tehetséggondozó versenyt az idén 4. alkalommal rendeztük meg. Nagy öröm számunkra, hogy az évek múlásával egyre népszerűbb, egyre nagyobb érdeklődés övezi, és egyre több dicsérő visszajelzés érkezik versenyünkről. Ez a verseny piciny kezdeményezés ahhoz, hogy minden fiatal elérje az érzelmi stabilitást, hogy az értelmi intelligenciájuk mellett az érzelmi intelligenciájuk is fejlődjön, de mi, szervezők mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink figyelmét az érzelmek fontosságára, életükben betöltendő jelentős szerepére irányítsuk.

 

                                                                                                          Weisné Puskás Ágnes

Köszönetnyilvánítás:

Meg szeretném köszönnia Fenyő Miksa Könyvtár dolgozóinak, hogy a helyszínt és a termeket biztosították a verseny döntőjének megrendezéséhez!

Köszönöm kollégáimnak, a Tehetséggondozó Munkaközösség tagjainak:  Behányné Illés Máriának, Brezovszkiné Beszédes Ágotának, Csontos Ferencnének, Ecsődi Anitának, Eszterné Matosovits Ágnesnek, Hurton Katalinnak, Illésné Birkás Máriának, Klem Józsefnek, Lipták Katalinnak, Mackó Józsefnénak, Malustyikné Csorba Máriának, Nasz Ildikónak, Polyákovicsné Molnár Ágotának, Racsmánné Uzonyi Valériának, Vojnics-Rogics Antalnénak a verseny sikeressége érdekében nyújtott támogatását, segítségét, munkáját!

                                                                                                          Weisné Puskás Ágnes

                                                                                                          mukaközösség-vezető